Makaleler TÜM YAZILAR

MEBEVİ Editör
MEBEVİ Editör mebevi.com mebevicom@gmail.com

Müslümanlık Nerde!

Ülke olarak tarihi bir seçimlere doğru adım adım yaklaşılmakta. Kimileri anket peşinde kimileri ise hükümeti düşürme gayreti içerisinde. Kimileri ise milli değerlerimizi ve dini değerlerimizi tahribata uğratma gayretleri içerisinde… Paralel yapı, hukuk devleti, yolsuzluk tartışmaları, mahalli seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi, Anayasa tartışmaları derken bazı kavramlarımız ne yazık ki tahribata uğratılmış durumda. Özellikle Anayasa tartışmaları yapılırken tahribata […]

MEBEVİ Editör
MEBEVİ Editör mebevi.com mebevicom@gmail.com

OSMANLI HOŞGÖRÜSÜ VE MİLLET SİSTEMİ

Hoşgörü, kelime olarak “görmezliğe gelme” bir kabahatliye karşı şiddet göstermeyip vazgeçiverme manalarına gelen müsemmaya hoşgörü veya tolerans diye de ifada edilebilir. Sadece fikirde kalmayıp fiiliyata dönüştürüldüğü ve tatbik edildiği zaman insan arasında sevgi ve bağlılık meydana getiren müsamaha (hoşgörü), İslam’ın önemli prensiplerinden biridir. Kuran’ı Kerim’in “ İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle davet et. Ve […]

MEBEVİ Editör
MEBEVİ Editör mebevi.com mebevicom@gmail.com

Narhın İslam İktisadındaki Yeri ve Osmanlı Devleti’ndeki Uygulaması

Osmanlı Devleti’nin gerek siyasi gerekse sosyo-ekonomik yapısının tarafsız bir şekilde izah edilmesi Türkiye’nin olduğu kadar başka birçok devlet içinde önemlidir. İşte bu yüzden araştırmacılar Osmanlının gerek siyasi gerek sosyo-ekonomik yapısını anlamak için belirli kesitleri alıp incelemektedirler. Bu durum karşısında Osmanlı iktisadi yapısı içerisinde özellikle fiyat politikalarının analizi açısından narh[1] sisteminin araştırılmasında büyük önem vardır.[2] Osmanlı […]

MEBEVİ Editör
MEBEVİ Editör mebevi.com mebevicom@gmail.com

“Zafer İnananlarındır!” 18 Mart 1915

Çanakkale, zafer olduğu kadar bir acılar sağanağıydı da. “ Meçhul Asker” adı altında bir insan seli yitirilmişti… Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin bir neticesi olarak 18 Mart 1915’te zuhur eden ve yaklaşık bir yıl devam eden Çanakkale Savaşı’nda, İslam ümmeti; hilâfeti ve payitaht İstanbul’u korumak maksadıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir direniş sergilemiş ve Milli […]

MEBEVİ Editör
MEBEVİ Editör mebevi.com mebevicom@gmail.com

Osmanlı Devletin’de Kadılık Sistemi

Bir devletin bir toplumun ayakta durabilmesi gelişip güçlenebilmesi için bazı kurum kuruluşlara ihtiyacı vardır. İşte bundan dolayıdır ki dünyada var olan devletler kendilerini ve halklarını daha iyi bir şekilde yönetmek maksadıyla teşkilatlanma yoluna gitmişlerdi. Bu teşkilatlanmanın en güzel örneğini Osmanlı devletinde zaten görmekteyiz. Osmanlı devleti bu teşkilatlı yapısıyla ancak asırlarca ayakta durabilmiştir ve seneler sonrasına […]